Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je ASU Group s. r. o., so sídlom Šípová 91/24 Nitra, 949 01, Slovensko, IČO: 46 763 422, DIČ: 2023 564 345. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tématike.

 

1.2 Všeobecne

ASU Group s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

ASU Group s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

 

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: akosanaucit@gmail.com.

 

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti ASU Group s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3. Faktúry a forma platby Faktúra

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára v hotovosti, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o. Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

c) Poštovou poukážkou (nie vkladom na účet na pošte)

 

Storno podmienky

5.1. 100% záruka vrátenia peňazí

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: akosanaucit@gmail.com. Ak tak urobíte do 30 dní od zakúpenia produktu Strategický Vzdelávací Systém 21. Storočia, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po vyplnení dotazníka o dôvodoch zrušenia a spätnej väzbe na produkt.

 

5.2. Dvojnásobná záruka vrátenia peňazí

Ak budete mať pocit, že online vzdelávací program Strategický Vzdelávací Systém 21. Storočia bola strata času a budete chcieť využiť dvojnásobnú záruku vrátenia peňazí, môžete byť vyzvaný o doloženie dokumentov a podpísanie čestného prehlásenia, či iných právnych dokumentov.

Môžete podliehať právnym dôsledkom a sankciám v prípade že jeho vyhlásenie sa preukáže ako pokus o podvod.

Pre uplatnenie 200% záruky vrátenia peňazí musí klient podpísať čestné prehlásenie že vykonal všetky úlohy tak ako boli zadané a uplatnil možnosti konzultácii v prípade problémov.

Pre získanie 200% záruky vrátenia peňazí musíte vyžiadať vrátenie peňazí 150 po zakúpení a pred 180 dňami od zakúpenia.

 

5.3. Záruka vrátenia peňazí a bonusy

Bonusy vám budú uplatnené až po uplynutí 30 dňovej garančnej lehoty, iba v prípade, že sa ju rozhodnete nevyužiť a budete pokračovať vo vzdelávacom programe ďalej.

 

 

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

 

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

 

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

 

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese tomas.akosanaucit@gmail.com.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

9. Kontakt

V prípade otázok sa môžete informovať písomne na adrese

ASU Group s.r.o.
Šípová 24
949 01 Nitra

Alebo telefonicky na
+421 948 001 132